PETsMART.com Specials
 
| Home | Webboard | Advertising | Contact |
 
 
| Dog | Cat | Small Pet | Bird | Fish | Reptile | Wildlife |
 

ประวัติของสุนัข
ประเภทสายพันธุ์
สายพันธุ์ยอดนิยม

การเข้าบ้านครั้งแรก

การฝึกนิสัย

การอาบน้ำ
การฉีดวัคซีน
ผู้เพาะพันธุ์
แหล่งข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dog Vaccinationการฉีดวัคซีนสุนัข

ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือช่วงที่ลูกสุนัขมีระดับภูมิคุ้มกันจากแม่ลดต่ำลงจนระดับภูมิคุ้มกันเดิมในร่างกาย ไม่สามารถไปรบกวนการทำงานของ วัคซีน ภูมิคุ้มกันจากแม่จะป้องกันโรคได้เพียงประมาณ 6-8 สัปดาห์ หลังจากนั้นระดับภูมิคุ้มกันจะค่อยๆลดต่ำลง ซึ่งลูกสุนัขอาจได้รับเชื้อโรคและป่วยเป็นโครได้ แต่ถ้าฉีดวัคซีนเร็วเกินไประดับภูมิคุ้มกนที่ยังมีอยู่ในลูกสุนัขจะต้านกับเชื้อในวัคซีนและไม่เกิดภูมิคุ้มกันขึ้น เราจึงควรให้ลูกสุนัขได้รับการฉีดวัคซีนเมื่ออายุประมาณ 2 เดือน

โปรแกรมการฉีดวัคซีนในสุนัข

อายุ
ฉีดวัคซีน
หมายเหตุ
6 สัปดาห์
โรคไข้หัดสุนัข
หรือลำไส้อักเสบติดต่อ
- ฉีดในกรณีที่มีความเสี่ยงสูงเช่น แม่สุนัขไม่เคยฉีดวัคซีน หรือมีการระบาดของโรค
- ทำการถ่ายพยาธิครั้งที่ 1
8 สัปดาห์
รวมโรคไข้หัดสุนัข เลปโตสไปโรซิส ตับ-อักเสบติดต่อ และลำไส้อักเสบติดต่อ
-
10 สัปดาห์
รวมโรคไข้หัดสุนัข เลปโตสไปโรซิส ตับ-อักเสบติดต่อ และลำไส้อักเสบติดต่อ
-
12 สัปดาห์
โรคพิษสุนัขบ้า

- ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงให้ทำก่อน 12 สัปดาห์แล้วทำซ้ำเมื่ออายุ 12 สัปดาห์
- ทำการถ่ายพยาธิครั้งที่ 2

16 สัปดาห์
โรคลำไส้อักเสบติดต่อ - ทำการถ่ายพยาธิครั้งที่ 3
6 เดือน
โรคพิษสุนัขบ้า
-

หลังจากนี้ให้ฉีดวัคซีนทุกโรคซ้ำปีละ 1 ครั้ง และทำการถ่ายพยาธิทุก 3-6 เดือน

   
   
 

Click Here!