PETsMART.com Specials
 
| Home | Webboard | Advertising | Contact |
 
 
| Dog | Cat | Small Pet | Bird | Fish | Reptile | Wildlife |
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animal Charity


หน่วยงานที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือสัตว์

1. "บ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ปากเกร็ด นนทบุรี
ในความอุปถัมภ์ของท่านพระอาจารย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน"

2. สวนสัตว์เลี้ยง กาญจนบุรี
ในการดำเนินงานของสมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

3. โครงการสร้างโลกใหม่ให้ช้างไทยจังหวัดลำปาง ถวายในหลวง"บ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ปากเกร็ด นนทบุรี
ในความอุปถัมภ์ของท่านพระอาจารย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน"

เวบไซต์ของมูลนิธิ
http://www.geocities.com/homehaf/index.html

ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยเหลือสัตว์พิการจรจัดทั่วๆไป ให้ได้รับการรักษาและการเลี้ยงดูตามอรรถภาพ โดยมีคุณ จุลพงษ์ - เรณู จุลสุคนธ์ เป็นผู้บุกเบิกและดำเนินการมาโดยตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524

วัตถุประสงค์ของการเลี้ยงสัตว์เหล่านี้คือเพื่อช่วยเหลือให้ความสงเคราะห์สัตว์พิการบาดเจ็บและเจ็บป่วย ที่ไม่มีเจ้าของ ไม่มีผู้ดูแลและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ให้มีอาหารกิน มีที่อยู่อาศัยถาวรไปชั่วชีวิตซึ่งสัตว์ทุกชนิดจะได้รับการดูแลรักษาตามสมควรแก่อัตภาพของผู้เลี้ยง (ลูกสัตว์และสัตว์ที่มีอาการครบบริบูรณ์รวมทั้งสัตว์ที่มีเจ้าของ ขณะนี้ยังไม่ได้จัดอยู่ในโครงการ)

สัตว์พิการที่อุปการะไว้ได้แก่ สัตว์เลี้ยง สัตว์ปีก สัตว์น้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุนัขมีประมาณ 400 ตัวเศษ แมวมีประมาณ 100 ตัวเศษ สัตว์อื่นๆประมาณ 500 ตัวเศษ ได้แก่ นก เป็ด ไก่ วัว แพะ แกะ ลิง เต่า ตะพาบน้ำ จระเข้ รวมทั้งปลาน้ำจืดและปลาตู้อีกจำนวนหนึ่ง

ปัจจุบันมูลนิธิมีโครงการ 2 โครงการที่ช่วยสัตว์พิการอย่างเป็นรูปธรรมคือ
1.หนูอยากมีพ่อแม่
เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ(ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน) ให้สามารถให้การช่วยเหลือสัตว์พิการ เจ็บป่วยอนาถาได้อย่างกว้างขวางตามเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ขอวันละ 10 บาท เดือนละ 300 บาท

2.วันละบาทต่อชีวิตหมา-แมว
เป้าหมาย เพื่อหารายได้มาช่วยเหลือแก่สุนัขและแมวให้มีอาหารกินเพียงพอต่อความต้องการ รวมทั้งช่วยเหลือในเรื่องค่าใช้จ่ายด้าน สุขภาพและการรักษาสัตว์ป่วย

ที่ตั้ง บ้านเลขที่ 15/1 หมู่ 1 ซอยพระมหาการุณย์ ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร.584-4896,961-5625,961-3799 โทรสาร 961-5305

ติดต่อและบริจาค


   
   

Click Here!